Aangifte tegen Mark Rutte en anderen

Strafrechtelijke aangifte tegen Rutte cs na diepgaand juridisch onderzoek

Naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar het ontstaan van Covid-19 is onderstaande documentatie opgesteld. Uit dit onderzoek is duidelijk en onderbouwd gebleken dat Covid-19 een project is waarbij zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd. Op grond daarvan heeft de stichting Artsen voor Waarheid aan het onderzoeksteam opdracht gegeven een onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen de hoofdverdachten in Nederland, zijnde Rutte cs. op te stellen. Alle feiten zijn getoetst aan de waarheid.

De door de hoofdverdachten in het kader van het project Covid-19 in persoon gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn in strijd met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten. De hoofdverdachten worden deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid persoonlijk aangerekend. Het is tijd dat de Nederlandse bevolking haar (absolute) grondrechten doet laten gelden.

 

De door de hoofdverdachten gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn dermate ernstig van aard, dat een ieder mens – in het bijzonder iedere ambtenaar in Nederland – die kennis heeft genomen van deze gepleegde misdrijven, de strafrechtelijke plicht heeft om onverwijld aangifte tegen de hoofdverdachten te doen en te zorgen dat deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid per direct worden gestopt.

photo_2021-04-06_12-55-03_edited.jpg

​​- Belangrijk -

Er circuleert een bericht op social media waarin mensen gevraagd worden hun n.a.w. gegevens te mailen naar Elke de Klerk. Dit is niet nodig! Het betreft een oud en onjuist bericht. 

Hoe u aangifte kunt doen​​

Het aangifte document betreft een omvangrijk boekwerk van ruim 400 pagina's. Omdat niet iedereen in de gelegenheid zal zijn het document te printen kunt u kiezen uit verschillende opties.

1. Print de pdf. van het aangiftedocument en bijlagen en doe zelf aangifte:

Onderaan deze pagina vindt u instructies en een te downloaden pdf. van het aangiftedocument tegen Rutte, de Jonge, Ollongren, Schouten, van Ark, Grapperhaus en Kaag en bijlagen. 

2. Bestel het aangifteboek en doe zelf aangifte:

 • Via de Nationale Bond Tegen Overheidszaken kunt u voor 17,50 euro incl. verzendkosten en 4 euro donatie aan Artsen voor Waarheid een gebonden versie (het blauwe aangifteboek) bestellen. U ontvangt één of meer aangifteboeken thuisbezorgd en gaat zelf naar het politiebureau om aangifte te doen van misdaden tegen de menselijkheid door Mark Rutte en de zijnen. Lees meer over de actie of ga direct naar het bestelformulier.

 • Ook via de website www.aangifteoverheid.nl kunt u het gebonden blauwe aangifteboek bestellen voor 17,50 euro incl. verzendkosten en 4 euro donatie aan Artsen voor Waarheid.

3. Laat de Nationale Bond Tegen Overheidszaken namens u (collectief) aangifte doen aangifte (2 opties):

In samenwerking met van Kessel Advocatuur is een machtingingsformulier opgesteld waarmee u deel kunt nemen aan de actie 'collectieve aangifte', georganiseerd door de Nationale Bond Tegen Overheidszaken.

 • Bestel het aangifteboek en laat de Bond namens u aangifte doen:
  U machtigt de Bond om namens u aangifte te doen bij de politie middels het plaatsen van een digitale handtekening en u zet een digitale handtekening in de digitale versie van de aangifte. U ontvangt het door u digitaal ondertekende document, dat wordt meegenomen in de collectieve aangifte van de Bond. U krijgt één of meer aangifteboeken thuisbezorgd, afhankelijk van het aantal dat u bestelt. Prijs: 17,50 euro per aangifteboek/aangifte.
  Inclusief: 5 euro verzendkosten, 3 euro donatie aan Artsen voor Waarheid en  3 euro behandelingskosten van de Bond.

 • Laat de Bond namens u aangifte doen:
  U machtigt de Bond om namens u aangifte te doen bij de politie middels het plaatsen van een digitale handtekening en u zet een digitale handtekening in de digitale versie van de aangifte. U ontvangt het door u digitaal ondertekende document, dat wordt meegenomen in de collectieve aangifte van de Bond. Prijs: 3 euro per aangifte.

 

Lees hier de volledige tekst of ga direct naar het deelname formulier voor collectieve aangifte via de Bond
 

NB - Politiebureaus kunnen de aangifte niet weigeren op te nemen

Sommige mensen ondervinden ontmoediging op het politiebureau om strafrechtelijke aangifte tegen Rutte cs. te doen waarbij dienders melden dat Rutte cs. geen strafbare feiten kunnen plegen. Dit is onjuist. Bijgaande pdf beschrijft de juridische verplichting op grond waarvan iedere opsporingsambtenaar verplicht is deze aangifte van zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid op te nemen. U kunt de pdf uitprinten en meenemen wanneer u aangifte doet.

Update 20 april 2021

Voortgang strafrechtelijke aangiften tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers.

 

Sinds medio maart 2021 wordt onder meer via deze website de mogelijkheid geboden de uitgebreide strafrechtelijke aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers te downloaden (418 pag.) en of in de vorm van het ‘Blauwe Boek’ te verkrijgen. Inmiddels zijn van het Blauwe Boek ruim 6.500 stuks gedrukt.

Met de gedownloade pdf of met het ‘Blauwe Boek’ kan door eenieder bij elk politiebureau in Nederland op grond van art. 160 Sv. strafrechtelijk aangifte worden gedaan. Dit wordt inmiddels in grote getale gedaan. Zowel de aangevers als politiebeambten door het land krijgen hiermee de mogelijkheid een objectief en waarheidsgetrouw beeld te vormen van hetgeen er in onze maatschappij aan de hand is en waar het scenario toe leidt.

Het Openbaar Ministerie heeft binnen een week nadat met het Blauwe Boek aangifte is gedaan aangegeven geen reden te zien voor een onderzoek. Een kennisgeving daarover heeft het Openbaar Ministerie met alle politiebureaus in Nederland gedeeld. Een vervolgstap is het door de aangevers en overige directe belanghebbenden gezamelijk starten van een art. 12 procedure bij alle Gerechtshoven in Nederland. Indien de Gerechtshoven de directe belanghebbenden niet zullen ontvangen in hun verzoeken, dan volgen de procedures voor het Internationale Hof van Justitie in Den Haag.

Update oktober 2021

Mr. Arno van Kessel heeft wegens verschil van inzichten en de te volgen juridische koers de opdracht aan Artsen voor Waarheid teruggegeven. De nog te starten art. 12 Sv procedures, die zullen volgen op de afwijzingen door het OM om tot vervolging van Mark Rutte cs. en alle medeplegers, zal mr. Van Kessel in samenwerking met meerdere advocaten namens vele aangevers nog in behandeling nemen.

Aangifte doen op basis van onderstaande pdf.:

 

 1. Print de aangifte en de bijlagen uit. Let op totaal ca 400 pagina’s.

 2. Vul uw persoonlijke gegevens in op pagina 3.

 3. Vul uw woonplaats, de datum en je naam in op pagina 56.

 4. Onderteken de aangifte op pagina 56.

 5. Maak voor uw eigen administratie een kopie van pagina’s 3 en 56.

 6. Dien het volledige pakket in op een politiebureau in Nederland, waarbij een proces-verbaal van aangifte door een opsporingsambtenaar zal worden opgemaakt en vervolgens door u (de aangever / slachtoffer) en de opsporingsambtenaar dienen te worden ondertekend.

 7. Het proces-verbaal van aangifte bestaat uit de formele opname van de gegevens van de aangever/slachtoffer en de verwijzing naar de bijgevoegde aangifte van 56 pagina’s en 55 bijlagen.

 8. Als aanvullend bewijs dat u strafrechtelijk aangifte hebt gedaan kunt u een kopie van het proces-verbaal van aangifte ook naar het kantoor van onze advocaat sturen: Van Kessel Advocatuur B.V., t.a.v. het secretariaat mevrouw H.H. de Vries, Spanjaardslaan 25-I, 8917 AK, Leeuwarden.