Kennisgeving van aansprakelijkheid

Steeds meer brieven worden gestuurd!

Om het zeer onrechtmatige, ongegronde en schadelijke corona beleid tot een einde te brengen kondigden we begin december aan aansprakelijkheidsstellingen te zullen sturen naar individuele leden van onze regering. Inmiddels hebben 24 ministers en staatssecretarissen een brief ontvangen waarin ze persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor het verlenen van medewerking aan misdaden tegen de menselijkheid.

Bekijkt u hier de PDF's van de 'Kennisgeving van aansprakelijkheid en tevens strafbaarheidstellingen' zoals die op dinsdag 15 december zijn ontvangen door Mark Rutte, Hugo de Jonge en Ferdinand Grapperhaus:

Dank voor uw hartverwarmende reacties en uw steun! We zijn met velen ...

We zijn ontroerd door het grote aantal reacties die we ontvingen van mensen die zich, net als wij,  ernstig zorgen maken over de situatie in ons land en die onze volksvertegenwoordigers ook ter verantwoording willen roepen en uit willen nodigen nu de kant van de mensheid te kiezen. Het is zo belangrijk dat we weten niet alleen te zijn. Alleen samen kunnen we opstaan tegen onrecht.

Een aansprakelijkheidsbrief uit uw eigen naam sturen - hoe werkt het?

Wij staan volledig achter de inhoud van de aansprakelijkheidsbrieven zoals die reeds door ons zijn verstuurd. We geven onderbouwende context, documentatie en ondersteunend bewijs daartoe op deze pagina. Lees en bekijk de context informatie alstublieft, informeer uzelf.

Hieronder vindt u de algemene voorbeeldbrief gericht aan onze volksvertegenwoordigers welke u kunt gebruiken als basis voor uw eigen brief. U kunt de brief gebruiken zoals hij is maar we kunnen ons ook voorstellen dat u de tekst wilt aanpassen naar een brief waar u persoonlijk achter kunt staan. Daarin bent u vanzelfsprekend vrij.

Voorbeeldbrief: Algemene kennisgeving van aansprakelijkheid - Ministers/kamerleden/burgermeesters

  1. Download de voorbeeldbrief en sla hem op uw computer op

  2. Open het Word bestand

  3. Vul in de aanhef de naam van de ambtenaar in die u wilt aanschrijven

  4. Pas de inhoud van de brief naar behoefte aan

  5. Sla het bestand op

  6. Print hem uit

  7. Verstuur de brief naar het correspondentie adres van het ministerie waar de betreffende minister werkzaam is. Het correspondentie adres van de verschillende ministeries zijn eenvoudig op internet te vinden met de zoekterm: "correspondentieadres ministerie van ..."

Voorbeeldbrieven direct gericht aan Mark Rutte, Hugo de Jonge en Fred Grapperhaus

Onderstaande voorbeeldbrieven, specifiek gericht aan onze drie belangrijkste bewindslieden, kunt u op dezelfde manier als bovenstaande voorbeeldbrief downloaden, eventueel aanpassen, persoonlijk ondertekenen en opsturen aan de betreffende ministers:

Voorbeeldbrief: Kennisgeving van aansprakelijkheid Mark Rutte

Voorbeeldbrief: Kennisgeving van aansprakelijkheid Hugo de Jonge

Voorbeeldbrief: Kennisgeving van aansprakelijkheid Ferdinand Grapperhaus

Belangrijk! Registratie van elke verstuurde kennisgeving

Om inzage te krijgen in het aantal verstuurde aansprakelijkheidsbrieven en voor eventuele volgende juridische stappen, vragen we u om voor elke kennisgeving die u verstuurt dit registratieformulier ingevuld op te sturen naar onze advocaat (adres staat in het formulier genoemd). Voor de rechtswaarde is het van belang dat u het formulier daadwerkelijk print, invult, met pen ondertekent en per post aan onze advocaat opstuurt. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden gedeeld of gepubliceerd.

Adressen ministeries

 

Adres minister-president Mark Rutte

​Bezoekadres (indien aangetekend):

Ministerie van Algemene Zaken, T.a.v. minister-president drs. M. RutteBinnenhof 192513 AA Den Haag

​Postadres (reguliere post):

Ministerie van Algemene Zaken, T.a.v. minister-president drs. M. RuttePostbus 200012500 EA Den Haag

Adres minister Hugo de Jonge

Bezoekadres (indien aangetekend):

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, T.a.v. minister Hugo M. de JongeParnassusplein 52511 VX Den Haag

Postadres (reguliere post):

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, T.a.v. minister Hugo M. de JongePostbus 203502500 EJ Den Haag

Adres minister Ferdinand Grapperhaus

Bezoekadres (indien aangetekend):

Ministerie van Justitie en Veiligheid, T.a.v. minister Ferdinand B.J. GrapperhausTurfmarkt 1472511 DP DEN HAAG

Postadres (reguliere post):

Ministerie van Justitie en Veiligheid, T.a.v. minister Ferdinand B.J. GrapperhausPostbus 203012500 EH DEN HAAG

​​​

Meer aansprakelijkheidsbrieven volgen ...

We zijn begonnen met het aanschrijven van onze meest prominente en invloedrijke volksvertegenwoordigers: zij die op de hoogte zijn of zouden moeten zijn van de onrechtmatigheid van het beleid, het desondanks toestaan en er hun bewuste medewerking aan verlenen. Deze mensen zijn immers ruim in de gelegenheid gesteld degelijk geïnformeerd te zijn door de vele zorgprofessionals, wetenschappers en bezorgde burgers die hun zorgen, kennis en wetenschappelijke feiten via de talrijke (brand)brieven en acties aan hen hebben gericht.

 

Nu gaan we verder! Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van brieven die gericht kunnen worden aan bestuurders van scholen, ziekenhuizen, bonden, grote en middelgrote bedrijven, ... De toon en inhoud van deze brieven zal milder van aard zijn, meer bedoeld ter informatie doch ook zeker met een aansprakelijkheidstelling erin genoemd. Namelijk: "Bij deze bent u geïnformeerd. We gaan graag met u in gesprek om u te helpen uw beleid bij te stellen. Doet u dat niet dan bent u evengoed medeplichtig aan misdaden tegen de mensheid met alle daaraan verbonden consequenties."

Wordt vervolgd ...

Wilt u ons steunen?

Al sinds het vroege begin van de crisis zijn onze ogen open gegaan en zijn we ons op verschillende manieren in gaan zetten om eraan bij te dragen de waarheid aan het licht te brengen. Net als wellicht velen van u besteden we hier het grootste deel van onze tijd aan. We zouden erg dankbaar zijn voor iedere financiële bijdrage die het ons mogelijk maakt ons fulltime in te blijven zetten. Wilt u ons steunen? Dank u wel!

We zijn ontzettend dankbaar voor iedere vorm van steun!

Uw donatie, klein of groot, kunt u overmaken naar:

BE34645102670390

t.n.v. Elke de Klerk

of

Bitcoin adres: 1MkJ5xuoSnKhhyxgtQqiujKBz2jGc9aaK

NB - de eerdere rekening die we bij Bunq bank geopend hadden is door de bank geblokkeerd. Bunq heeft daarmee kleur bekend. De bovenstaande belgische rekening is een tijdelijke rekening die we gebruiken tot we een bank hebben gevonden die de stichting haar eigen rekening gunt.

Graag verzoeken we u in de omschrijving te vermelden dat het een gift betreft

N.B. De stichting Artsen voor Waarheid heeft bij de belastingdienst een ANBI-status aangevraagd, waarbij de stichting dient te worden aangemerkt als een stichting voor goede doelen. Na het verkrijgen van de ANBI-status zijn donaties aan de stichting Artsen voor Waarheid volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, dan wel van de vennootschapsbelasting.