Medical & Ethical Emergency Deliberation

Op 11 September 2020, midden in de Corona-'locksteps', werd een internationale conferentie gehouden in Driebergen-Rijssenburg over de feiten en de onwaarheden in deze Coronacrisis en over de uitdagingen die voor ons liggen. De 'Medical and Ethical Emergency Deliberation' heeft een fundament gelegd voor een internationale alliantie tussen europese artsen en juristen.

 

Medische en juridische experts deelden er hun visie op de huidige dreiging voor de mensheid, op onze overleving en op het herstel en de hervinding van ware wetenschap en de moraal daarbinnen in een periode van door de overheid, door de W.H.O. en de met haar samenwerkende instellingen, de reguliere media en wetenschappelijke instituten toegepaste misinformatie en censuur.

Om ons als mensheid te kunnen verenigen en tot een gezamelijke exit-strategie voor huidige en toekomstige onrechtmatige en verwoestende lockdowns te kunnen komen, die vele mensen over de hele wereld niet zullen overleven - zij het geestelijk, economisch en/of fysiek - werd een scala aan lezingen gepresenteerd betreffende ethiek en recht en principes van gezond verstand binnen de medische wetenschap en het huidige Corona beleid.

 

Informeer uzelf en deel de video's binnen uw netwerk