Context documentatie

Relevante (medisch) wetenschappelijke documentatie in de huidige corona context

We raden u aan u inhoudelijk te verdiepen en deze informatie te delen met uw geliefden, vrienden, familie en binnen uw netwerk.

Het gehele coronabeleid is gestoeld op PCR testen die als diagnostisch instrument invalide zijn

De RT-PCR testuitslagen welke willens en wetens door de regering als grondslag worden gebruikt voor alle corona maatregelen - afstand houden, handen wassen, mondkapjes, onvoldoende getest en genetisch modificerend en ernstige (bij)werkingen gevende corona vaccin - zijn totaal onbruikbaar als diagnose middel en daarmee zeer misleidend in de berichtgeving over 'besmettingen' naar het Nederlandse volk.

In deze video bespreekt Flavio Pasquino met onderzoeksjournalist Patrick Savalle en biochemicus drs. Mario Ortiz Buijsse de door moleculair geneticus Peter Borger en anderen ingediende retraction paper (PDF) op de Drosten-PCR paper waar het huidige PCR beleid op is gestoeld.

Bron: https://cormandrostenreview.com/report/

Academisch onderzoek toont de schadelijkheid aan van het dragen van mondkapjes

De Technische Universiteit München heeft in 2005 een studie gepubliceerd met de titel: Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz an medizinischem Fachpersonal (zie pdf).

Samenvatting
"The study examined if surgical staff is rebreathing carbondioxide by wearing surgical masks caused by the masks impermeability for carbondioxide. Therefore the transcutaneous partial pressure, the breathing frequency, the heart rate and the oxygen saturation was measured without wearing a mask and during 35 minutes after putting on a surgical of two different types. The transcutaneous partial pressure of carbon dioxide was significantly increased at each individual and both masks (5,60mmHg, STEV 2,38) the breathing frequency, the heart rate and the oxygen saturation were unchanged. The staff members comfortably sat in a chair during the tests. To prevent hypercapnia, the permeability of surgical masks for carbon dioxide should be increased and the unnecessary use of surgical masks should de avoided."

Kamerbrief 16 november 2020 vermeldt Lipid nanoparticle (LNP) in Pfizer COVID-19 vaccin

In de kamerbrief (PDF) staat te lezen: "De Pfizer/BioNTechs COVID-19 vaccin BNT162b2 bestaat uit mRNA verpakt in een Lipid nanoparticle (LNP). Het mRNA codeert voor het hele SARSCoV-2 Spike (S) eiwit."

Deze Lipid nanoparticle (LNP) is op 20 juni 2019 gepatenteerd door Microsoft Technology Licensing, LLC en op 26 maart 2020 is gepubliceerd met patentnummer WO/2020/060606 onder de titel: 'CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA'.

 

De nanoparticle kan door het toegevoegde vet (Lipid) in de hersenen van de geïnjecteerde persoon gebracht worden en is in staat de lichamelijke activiteit van de geïnjecteerde op afstand te monitoren, te controleren en te koppelen aan digitale systemen, mogelijk gemaakt middels het in opbouw zijnde 5G en het toekomstige 6G netwerk. Tevens kan het nano-particle op afstand chemicaliën afgeven in het lichaam.

BioInitiative report bewijst schadelijkheid van elektromagnetische straling (3, 4 en 5G netwerken)

Het BioInitiative Report is een door 14 wetenschappers en deskundigen op het gebied van volksgezondheid en overheidsbeleid opgestelde analyse van meer dan 2000 beschikbare wetenschappelijke onderzoeken die bewijs leveren voor negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische straling van lage sterkte onder de huidige toegestane limieten. Nog eens twaalf externe beoordelaars hebben het rapport bekeken en verfijnd.

Doel van het rapport is wetenschappelijk te beoordelen welke aanpassingen in de huidige - door de ICNIRP bepaalde -  europese blootstellingslimieten gerechtvaardigd zijn om risico’s voor de volksgezondheid tot een halt te roepen en voor de toekomst te voorkomen. Wat in ieder geval reeds duidelijk is is dat de huidige internationale veiligheidsnormen voor stralingsniveaus duizenden malen te hoog zijn. Er zijn nieuwe benaderingen nodig om beleidsmakers en het publiek voor te lichten over bronnen van blootstelling en om alternatieve technologieën te ontwikkelen die veilig zijn voor de volksgezondheid - Pagina 9 van het Bioinitiative Report, editie 2007.

De onderstaande biologische effecten worden besproken:

– Effecten op genen en eiwitten

– Genotoxische effecten / DNA-schade

– DNA stress-response

– Effecten op het immuunsysteem

– Neurologische – en gedragsinvloeden

– Hersentumoren en acoustic neuroma

– Kinderleukemie (vnl. door hoogspanningsleidingen)

– Effecten op melatonineproductie, ziekte van Alzheimer

– Borstkanker

– Invloed van het modulatiesignaal

 

Download Bioinitiative Report 2014-2019 updated edition. (Download oudere versies: Bioinitiative Report, 2012 edition / Bioinitiative Report, 2007 edition). Bezoek de Bioinitiative website. Lees de samenvatting van het rapport hier.

Een tweede inititatief: het International EMF Scientist Appeal

Een tweede inititatief waarbij 254 wetenschappers uit 44 landen zich verenigd hebben en hun grote zorgen naar buiten brengen is het International EMF Scientist Appeal.  Via dit initiatief delen wetenschappers hun expert kennis over electromagnetische velden en de potentiële schadelijkheid daarvan. Ze roepen de Verenigde Naties (VN) en haar sub-organisaties de WHO, de UNEP en alle bij de VN aangesloten lidstaten met hoge urgentie op de gezondheidsrisico's voor de bevolking m.b.t. blootstelling aan EMF velden serieus te nemen en daarop te handelen.

BREAKING: bestuursrechter sluit gezondheidsrisico's antennemasten niet uit

Op 18 december jl. heeft een bestuursrechter het beroep van een landgenoot gegrond verklaard en geoordeeld dat verhoogde gezondheids­risico’s, bij plaatsing van een antennemast op ongeveer 650 meter van haar woning, niet kunnen worden uitgesloten.

Wat betekent deze uitspraak van de bestuursrechter?
Als het recht – dat uit dit vonnis spreekt – zegeviert, dan zal deze uitspraak een enorme impact hebben. Deze uitspraak betekent in ieder geval dat:

  1. Gemeenten gezondheidsbelangen van burgers die gevoelig zijn voor straling mee moeten wegen in hun lokale antennebeleid.

  2. De (valse) veiligheidsclaim blootstellingslimieten ICNIRP van tafel is.

  3. Het landelijk vastleggen van de ICNIRP-limieten in de voorgenomen ‘Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente velden’ in strijd is met deze uitspraak.

Bron: www.wakkeren.nl

World Doctors Alliance rapport: "Er is geen pandemie"

Dit uitgebreide rapport, opgesteld door de World Doctors Alliance in samenwerking met de Extra Parliamentary Corona Investigation Committee (ACU2020), biedt een 60 pagina overzicht aan 'evidence based science' waaruit onomstotelijk blijkt dat er geen sprake is van een wereldwijde dodelijke pandemie.

Concerned Lawyers Network: "Onze rechten worden geschonden"

Een Australisch netwerk van juristen onderneemt stappen tegen de Australische overheid. Ze hebben een indrukwekkende lijst aan bronmateriaal gepubliceerd die aantoont dat onze rechten wereldwijd geschonden worden en wetten onjuist gebruikt worden tegen burgers. Deze bronnen zijn ook relevant en interpreteerbaar voor de situatie in Nederland.

Duitse top-advocaat Reiner Fuellmich spreekt zich uit: "Dit zijn misdaden tegen de mensheid"

Dr. Reiner Fuellmich, de Duitse top advocaat (tevens lid van de Corona Investigative Committee) die bekend is om de corruptie zaken die hij succesvol voerde tegen Deutsche Bank en Volkswagen stelt dat de verantwoordelijken voor het Covid fraude schandaal berecht dienen te worden voor waarschijnlijk de grootste misdaden tegen de mensheid in de geschiedenis. Bekijk de video hier.

PCR-test herkent een stukje van ons eigen DNA (Chromosoom 8) als positieve corona uitslag

Onderzoek in de NCBI database voor nucleotide sequenties heeft geleid tot een opzienbarende ontdekking. Een van de WHO primer sequenties (waarop getest wordt) in de SARS-CoV-2 PCR test komt van nature voor in het menselijke DNA.

 

De sequentie “CTCCCTTTGTTGTGTTGT” is een primer sequentie uit het WHO coronavirus PCR testing protocol document. Deze primer sequentie wordt tijdens het PCR proces uitvergroot (geamplificeerd) en de herkenning ervan bepaalt of een test 'positief' is. Nu is het geval dat exact deze zelfde 18-letter sequentie ook gevonden wordt in het menseigen chromosoom 8. Dit betekent dat de WHO test kits in potentie een positieve testuitslag bij alle mensen kunnen veroorzaken. Op z'n minst zal het de testresultaten significant beïnvloeden.

Het bewijs dat menselijk chromosoom 8 deze exact zelfde 18-letter sequentie heeft vindt u onderaan deze pagina op de website van de Amerikaanse overheid.

 

Bron: Pieceofmindful.com, bekijk ook de door youtube gecensureerde video's op transitieweb.nl.

who-primer-2.png

Effectieve medicatie wordt genegeerd en gecensureerd

Vele internationale studies en klinische testen tonen de effectiviteit van de inzet van Hydroxychloroquine (HCQ) in combinatie met zink in een vroeg stadium van het ziektebeeld. HCQ werkt alleen in combinatie met zink. HCQ is de ionofoor, die het zink door het celmembraan in de cel brengt, waar het zink de replicatie van het RNA-virus verhindert. Ook het medicijn Ivermectine blijkt zeer effectief. Daarnaast is een voldoende vitamine D niveau in het lichaam van grote invloed op het voorkomen van het ziektebeeld en op de ernst van het ziekteverloop.

 

De overheid en het OMT kiezen er bewust voor deze kennis niet met de bevolking te delen terwijl ze weten dat bij de beschikbaarheid van een effectief medicijn het toedienen van experimentele behandeling onrechtmatig is! De reguliere media verzaken eveneens over de beschikbare studies te berichten en plegen actieve censuur op medici die deze uiterst belangrijke boodschap wel proberen te brengen.

Wilt u zich verder verdiepen? Op deze pagina vindt u een overzicht aan websites, boeken en artikelen.