Nieuwsberichten

Doe uw eigen onderzoek, informeer uzelf en anderen

 

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de  laatste ontwikkelingen. 

Kritische arts raakt ernstig gewond bij vliegtuigongeluk

De vooraanstaande vrijheidsvechter dokter Carrie Madej is ternauwernood aan de dood ontsnapt nadat een motor van het vliegtuig waar zij en haar partner mee vlogen het om onduidelijke redenen plotseling begaf. Na een getuigenis afgelegd te hebben voor een collega en eveneens vechter voor medische vrijheid dr. Paul Gosselin stapte dr. Madej in het privé vliegtuig die haar partner bestuurde. Kort nadat het vliegtuig was opgestegen viel de motor uit en moesten ze een crash landing maken in een veld.
 

Dr. Madej en haar partner zijn beiden ernstig gewond geraakt en ze hebben meerdere fracties opgelopen waarvoor ze nu in het ziekenhuis behandeld worden. Het is een groot wonder dat ze beiden nog in leven zijn. Onze gedachten gaan naar dr. Madej, en haar partner uit en wensen ze een spoedig en volledig herstel.


Zoals velen weten is dr. Madej een van de meest uitgesproken medische professionals die de mensheid sinds het begin van de corona crisis waarschuwt voor de trans-humanistische agenda die met de opgedrongen corona injecties gepaard gaat.

Bekijk hieronder de indrukwekkende documentaire 'The battle for humanity' die dr. Madej samen met David Sorenson maakte en deel hem ver en breed.

Bron: Stop World Control

 

battle-for-humanity-Carrie-.gif
carrie-madej.jpg

Schokkend: kamer weigert debat nadat undercover reportage die misstanden bij de GGD blootlegt: Blijf van onze kinderen af!

Kinderen onder de 16 jaar die zeggen de prik te willen om weer naar de MacDonalds te kunnen kunnen zonder problemen bij de GGD terecht. Vragen van de kinderen over bijwerkingen worden onjuist beantwoord. Ernstige bijwerkingen worden verzwegen en lange termijn effecten worden ontkend. Wanneer de kinderen aangeven dat hun ouders niet willen dat ze zich laten injecteren omdat ze zich zorgen maken over de effecten van de injectie adviseren GGD medewerkers de kinderen om tegen hun ouders te liegen. Ook geven ze aan dat de ouders niet op de hoogte gesteld zullen worden. En de kamer kijkt weg... Dit is onrechtmatig en ontoelaatbaar. Oordeel zelf:

World Council for Health publiceert Spike-proteïne detox gids

De detox gids is opgesteld in samenwerking met internationale artsen, wetenschappers en holistische artsen en biedt de meest recente informatie over het verwijderen van 'virale' en door de covid injecties geïnduceerde spike-eiwitten uit het lichaam met gebruik van kruiden en andere geneesmiddelen en supplementen.

Aangezien het Covid-19 ziektebeeld en de voorgestelde synthetische mRNA-injecties en de bijhorende spike-eiwitschade nieuw zijn, is deze gids opgesteld op basis van inmiddels bekend medisch onderzoek en de klinische ervaring van internationale artsen en holistische gezondheidswerkers. De gids wordt steeds geactualiseerd zodra nieuwe medische kennis voorhanden is.

Spike-protein-detox-guide.gif

Bekijk deze bloedanalyse voordat u een volgende 'booster' overweegt te ontvangen of toe te dienen

Deze video toont het onderzoek dat gedaan werd middels het afnemen en analyseren van een druppel bloed onder een microscoop bij 4 geïnjecteerde en 4 niet-geïnjecteerde vrijwilligers. Dit wordt wel een levendbloed analyse genoemd. Alhoewel een levendbloed analyse niet objectief genoeg is om een eenduidige analyse te geven spreken de indringende beelden spreken voor zich. Gezond bloed bestaat uit vrij stromende bloedcellen. Het aangetaste bloed geeft een samengeklonterd beeld van aaneengeschakelde clusters bloedcellen die verdikte substantie vormen.

Samengeklonterde bloedcellen noemen we ook wel trombose of trombocieten. Het maakt het bloed dik en stroperig waaardoor het niet meer vrij kan stromen. Dit betekent dat het hart (veel) harder zal moeten pompen om het bloed door het lichaam te transporteren. De zuurstofuitwisseling vindt plaats via de platte zijden van de bloedcel. Omdat die zijden bij het zgn. 'geldrol effect' (rouleaux effect) tegen elkaar aanliggen kan geen optimale zuurstofuitwisseling plaatsvinden. Je kunt je voorstellen welk effect dat op je lichaam heeft, zeker tijdens sporten of zware inspanningen. Het is dan ook heel zorgwekkend om vast te stellen dat zoveel fitte en jonge (top)sporters zijn gestorven door hartfalen sinds de start van de injectie-campagne. Er vindt een enorme toename plaats van hart-gerelateerde ziekenhuisopnames en zelfs (jonge) kinderen hebben ineens te maken met ontstekingen aan het hart. Dit moet stoppen!
 

Dat dit geen gezond bloedbeeld is moge duidelijk zijn. Ondanks dat het onderzoek klein van opzet is (N = 4) is het reden genoeg om de gehele mRNA injectie campagne tot een halt te roepen en uitvoerig vervolg onderzoek te doen.

 

Bent u geïnjecteerd en bent u benieuwd naar de effecten ervan op uw bloed dan kunt u overwegen een d-dimeer test eventueel aangevuld met een levendbloed analyse via uw huisarts aan te vragen. Een d-dimeer test geeft een objectieve waardebepaling van de aanwezigheid van micro-trombocieten in uw bloed. Dit is relevant omdat bekend is dat een van de bekende bijwerkingen van de injectie bloedklontering is. 

We hebben er begrip voor dat u gevolg gaf aan het narratief en de injectie accepteerde en/of aan anderen toebracht. U kreeg, net als de gehele samenleving, niets te weten over de exacte werking en wat er precies werd geïnjecteerd omdat Hugo de Jonge dit immers “staatsgeheim" heeft gemaakt. Dit had bij u echter al alarmbellen kunnen laten rinkelen! De injecties zijn gezet zonder deugdelijke “informed consent”. Artsen konden hun patiënten niet juist en volledig informeren omdat ze niet over de adequate informatie beschikten, maar ze hebben zich er ook niet gedegen in verdiept. Dat is verwijdbaar. Het enige juiste op dit moment voor iedere zorgmedewerker is absoluut hun medewerking met deze campagne te STAKEN en eigen onderzoek te starten.  In het belang van de volksgezondheid en de toekomst van de huidige en alle komende generaties.

Alle artsen horen te handelden naar de door hen afgelegde eed van Hippocrates ('First do no harm'). Ab Oosterhaus en Marion Koopmans hebben deze eed niet afgelegd, zij zijn veeartsen. Daarbij verlangt de Nürnberg Code dat mensen voorafgaand aan deelname aan een medisch experiment volledig en juist geïnformeerd zijn over o.a. mogelijke risico's en dat zij vrijwillig een 'natte handtekening' zetten voor deelname (dit noemen we 'informed consent'). Dit betekent dat iedere arts of (zorg)medewerker die de injecties zet hoofdelijk aansprakelijk zijn wanneer zij hier niet aan hebben voldaan. Artsen voor Waarheid heeft hierom eind 2020 een brief naar alle huisartsen in Nederland gestuurd om ze hieraan te herinneren en ze te waarschuwen.

 

Medisch professionals van Nederland: het is tijd om op te staan. Wij staan naast u en zullen u bijstaan! U bent allen meer dan welkom om u aan te sluiten bij een groeiende groep alerte, bewuste, kritische en bezorgdezorgprofessionals! Bezielde mensen; ouders, grootouders, zonen en dochters die bereid zijn het enige juiste te doen: ons aangeboren gevoel voor moraliteit te activeren en zelf kritisch na te denken!

U bent welkom!

Untitled-1.gif

Nederlandse arts-microbioloog werkzaam bij de Sanquin bloedbank deelt zijn verontrustende waarnemingen bij Nieuwsuur

Hans Zaaijer is als arts-microbioloog werkzaam bij de bloedbank Sanquin. Onlangs deed hij bij Nieuwsuur verslag van zijn ervaringen en bevindingen. Hij deelde zijn zorgen over de drastische daling van de hoeveelheid antistoffen die hij in het bloed van geinjecteerde mensen waarneemt. Deze video geeft een compilatie:

Hans-Zaaijer.gif

Klokkeluider microbioloog die grafeen hydroxide in de injecties naar buiten brengt sterft kort daarna

De Spaanse wetenschappers van La Quinta Columna analyseerden eerder al de corona injectie emulsies m.b.v. hoogwaardige elektronenmicroscopen. Hiermee toonden zij aan dat er grote hoeveelheden grafeenoxide in de emulsies aanwezig lijkt zijn. Grafeenoxide is giftig voor het menselijk lichaam, zeker wanneer het geïnjecteerd wordt. De deelconclusie van de Spanjaarden (o.a. Dr. Campra Uni Almeria), was dat hier vermoedelijk ook het magnetisme aan kan worden toegeschreven die mensen over de hele wereld ervaren na injectie. Japansewetenschappers -vermoedelijk oiv Dr. Campra, ontdekten dat de substanties reageerden op magneten, en dat er zich zwarte deeltjes in de emulsie bevonden. Zij hebben toen twee partijen van bij elkaar iets meer dan 2.5 miljoen doses afgekeurd, waarna de verantwoordelijke minister is afgetreden. Zij zijn toen terstond overgeschakeld op Ivermectine. De wetenschapper Andreas Noack, borduurt verder op de bevindingen van Campra, en trekt een andere conclusie, nl. dat het ipv een afbreekbare grafeen, een niet in het lichaam afbreekbare vorm betreft, namelijk grafeenhydroxide wat de eigenschap heeft dat de 50 nanometer grote deeltjes zich binnen het lichaam als scherpe mesjes gedragen. Kort na het publiceren van zijn analyse in onderstaande video werd Andreas Koack vermoord.

https://brandnewtube.com/watch/dr-andreas-noack-recently-deceased-explains-the-graphene-component-in-the-vaccine-rip_d7aeDywFCcVPsbP.html

Oproep aan KNMG geregistreerde medici

Beste collega’s in de zorg,

 

De spanning is uiteraard hoog momenteel maar we blijven rustig signalen sturen. Een van onze medestanders in het veld heeft een mooi initiatief genomen waarin medisch specialisten die zijn ingeschreven bij de KNMG gevraagd worden om het instituut aan te schrijven. Artsen voor Waarheid steunt dit initiatief.

In de voorbeeldbrief wordt de KNMG gevraagd zich, op basis van in de brief genoemde redenen en feitelijke argumenten, publiekelijk uit te spreken tegen en zich te distantiëren van de invoering van het coronatoegangsbewijs in ons land. Wanneer vele van haar leden dit verzoek bij de KNMG neerlegegn zal het bestuur van de KNMG zich gesteund weten te doen wat moreel juist is.

 

Bent u geregistreerd bij de KNMG en ondersteunt u dit initiatief? Verstuur de brief dan graag op persoonlijke titel. Als u in de brief wilt wijzigen bent u daar natuurlijk vrij in. Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat u er (aanvullende) informatie in wilt opnemen betreffende de feiten:

 

  • dat de injecties nieuw toegepaste gentherapie betreffen die reeds ernstige (ondergerapporteerde) bijwerkingen laten zien, inclusief de dood.

  • dat mensen die de ziekte doorgemaakt hebben beter beschermd zijn met antistoffen dan gevaccineerden.

  • dat de PCR test geen accuraat beeld van mogelijke besmettingen kan geven en daarmee een invalide instrument is waar nooit een toegangsbewijs voor het sociaal maatschappelijk leven op gebaseerd had mogen worden.

  • dat de medische gronden voor een corona toegangsbewijs niet gefundeerd zijn daar de injectie transmissie niet blijkt te voorkomen terwijl het universele zelfbeschikkingsrecht wel ernstig onder druk zijn gekomen.

  • dat de KNMG - wanneer zij zich nu niet uitspreekt en openlijk distantieert - meewerkt aan en verantwoordelijkheid draagt voor een oneigenlijke tweedeling van de samenleving en medische apartheid op onjuiste medische gronden toestaat.

Hoorzitting in Washington DC over vaccinatieschade – Big Pharma en overheidsadviseurs schitteren door afwezigheid

De Amerikaanse senator Ron Johnson is een van de weinigen die de negatieve gevolgen van de Covid-19 vaccinatiecampagne naar buiten durft te brengen. Hij organiseerde een hoorzitting in Washington DC die een stem geeft aan kritische artsen, wetenschappers en degenen die na de Covid-19 injectie letsel hebben opgelopen of geliefden hebben verloren.

Johnson stelde in de introductie van de hoorzitting: “Er is geen noodzaak voor het verplichten van Covid-19-vaccinaties. Als het vaccin had gewerkt en overdracht zou stoppen, zouden de gevaccineerden niet bang hoeven te zijn van de ongevaccineerden. Als het Covid-19 vaccin geen overdracht voorkomt, heeft het geen zin om ze te verplichten.”

Lees het volledige artikel en bekijk de video van de hoorzitting op
https://www.ellaster.nl/2021/11/08/hoorzitting-in-washington-dc-over-vaccinatieschade-big-pharma-en-overheidsadviseurs-schitteren-door-afwezigheid/

Ron-Johnson-hoorzitting-vaccinatieschade.gif

Een finale waarschuwing voor de mensheid van oud-top wetenschapper Pfizer

Mike-Yeadon-final-warning-f.gif

Leden van het Europees Parlement staan op voor ons recht op (medische) vrijheid

Dr. Lee Vliet, directeur van Truth for Health: “Ziekenhuizen in de VS veranderen in medische gevangenissen”

In ziekenhuizen in Amerika worden patiënten effectieve medicatie zoals vitamine C, vitamine D, zink, ivermectine en antibiotica geweigerd. De toediening van het gevaarlijke medicijn Remdesivir wordt opgedrongen, net als intubatie. Bezoek wordt geweigerd en de patiënt die dat wenst wordt zelfs niet toegestaan naar huis te gaan. Ook in ons land kennen we inmiddels verhalen van geweigerde toediening van Ivermectine, vitamine C, D en zink aan mensen die daarom vragen in ziekenhuizen. We bevinden ons in een wereldwijde situatie van medische tirannie.

Bron:
Transitieweb.nl

Nurse-blackmailed-to-take-v.gif
Stop-medical-tyranny.gif

Ierse engineer die werkzaam is in een academisch ziekenhuis in Dublin deelt zijn onderzoek. Is de komende 'Marburg pandemie' eigenlijk het gevolg van de huidige corona injecties?

Waarom liggen er al rt-PCR testen en een experimenteel vaccin klaar voor een ziekte die maar heel weinig voorkomt en waarvan de symptomen overeenkomen met de bekende bijwerkingen van de covid injecties? Kieran Morrissey, een engineer die jaren werkzaam is in een academisch ziekenhuis is Ierland stuitte op informatie die wereldkundig dienen te zijn.

Hij deelt zijn onderzoek en bevindingen in onderstaande video en op
https://www.lewrockwell.com/2021/09/no_author/a-possible-marburg-rivax-final-solution/

Kieran-Morrissey.gif

Ernst Wolff (bekende Duitse financiële adviseur) legt uit, wie onze huidige mondiale problemen veroorzaken en waarom hun plannen uiteindelijk niet zullen slagen

De bekende Duitse financiële adviseur Ernst Wolff legt in 37 minuten het systeem uit. Het is een kwestie van tijd en dan valt het hele kaartenhuis in elkaar.

Bron: https://rumble.com/vly0xp-waarom-wij-dit-gaan-winnen-met-ernst-wolff-nederlands-ondertiteld.html

Ernst-Wolff.gif

"We moeten ermee stoppen" zegt vaccinoloog Prof. Dr. Theo Schetters

Aan het woord is Prof. Dr. Theo Schetters, immunoloog en vaccinoloog. Schetters is verbonden aan de universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika) en ontwikkelt vaccins. Het is dus erg moeilijk om hem in het ‘antivax’ hoekje te duwen, reden waarom de professor een doorn in het oog is van het triumviraat van staatsvirologen die het covidvaccins koste wat het kost proberen te slijten aan heel de bevolking. Theo Schetters was al een keer te gast in de Blckbx-studio en uitte toen al zijn ongerustheid over een massaal vaccinatieprogramma.  .

Bron:
blckbx.docu

BPOC2020 getuigenis IC verpleegkundige Jan Severijns - 11 september 2021

Op 11 september jl. sprak het team van de buitenparlementaire onderzoekscommissie met Jan Severijns over zijn ervaringen als IC verpleegkundige in deze woelige tijden.

Bron:
https://bpoc2020.nl/verhoren/

Britse begrafenisondernemer John O'Looney: "The Delta variant is the vaccine, I am dealing with murder victims" 

John O'Looney is directeur van de uitvaartorganisatie Milton Keynes Family Funeral Services in Engeland. In onderstaande video geeft hij inzicht in de ernstige misdrijven die plaatsvinden door de afgedwongen corona injecties.
 

BPOC2020 hoorzitting met gezondheidswetenschapper Sam Brokken

Sam Brokken (46), Lector en (ex)-onderzoekshoofd 'Gezondheidswetenschappen' aan de PXL Hogeschool te Hasselt werd ontslagen eind maart 2021. Brokken's kritiek en zijn vraag naar het open debat en koersverandering omtrent de aanpak van de coronacrisis werd niet gesmaakt! De zo vaak geroemde en 'nodige' academische vrijheid van lectoren en professoren ging hiermee plotsklaps op de schop!

Sam Brokken pleit voor de omgekeerde lockdown, gestoeld op wetenschappelijk bewijs en het voortschrijdend inzicht! De omgekeerde lockdown is een methode met maatregelen die nauwelijks collaterale schade met zich meebrengt maar zeer gefocust is op de bescherming van de zwakkeren zonder de rest van de maatschappij te hypothekeren.

Op 6 september jl. getuigde hij voor de buitenparlementaire onderzoekscommissie (BPOC).


Bron: https://www.bpoc2020.nl

Doet u vrijwillig mee aan een gevaarlijk medisch experiment? U bepaalt!

Het corona 'vaccin' is feitelijk nooit eerder toegepaste experimentele gentherapie met mogelijk blijvende wijziging aan uw DNA als

gevolg. Berichten over ernstige schade en de dood als gevolg van de injectie stromen van over de hele wereld binnen. Om zowel de Nederlandse bevolking als de arts/verpleegkundige die de injectie gaat zetten in bescherming te nemen heeft stichting Artsen Voor Waarheid informed consent brieven voor de arts en de 'patiënt' en voor de werknemer opgesteld.

Het 'vaccin' betreft een experiment welke zich in de derde klinische fase bevindt en afloopt in december 2023. De Neurenberg Code uit 1947 stelt dat je nooit gedwongen kan worden tot deelname aan een experimentele medische behandeling. De arts/wetenschapper heeft hierbij een zware informatie- en waarschuwingsplicht zodat de 'patiënt' weet hij/zij zich aan blootstelt en wat de risico's zijn van in dit geval een experimentele gentherapie.

Bespreek de brieven met uw arts, uw werkgever, instelling, collega's, vrienden en familie. Informeer en bescherm uzelf!

Covid-19 injectie vergroot risico op ernstig ziekteverloop

Een studie van de Amerikaanse overheid toont dat de COVID-19 injectie de ontvangers ervan gevoeliger maakt voor een ernstig tot zeer ernstig verloop van een toekomstige virale infectie door de zgn. 'antilichaam-afhankelijke versterking' (ADE).

 

Bron: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/

Veroorzaakt de Covid injectie stolling van het bloed?

In zijn nieuwste boek Corona Ontmaskerd geeft professor Sucharit Bhakdi antwoord op de vraag hoe het nieuwe 'coronavaccin' zou kunnen reageren op de cellen in ons lichaam. De microbioloog vreest dat deze nieuwe medische technologie ervoor kunnen zorgen dat ons bloed gaat stollen. In onderstaande video bespreekt hij met professoren Andreas Sönnichsen en Martin Haditsch wat de verwoestende gevolgen kunnen zijn van dit gigantische menselijke experiment.

Een Amerikaanse arts vergeleek de bloedwaarden van patiënten voor en na de vaccinatie. De foto’s die hij zag, waren alarmerend. Bij ruim de helft van de mensen die na toediening van het coronavaccin op de IC belandden, waren de stollingsfactoren sterk verhoogd. Als het bloed gaat samenklonteren kan dat leiden tot verlamming, beroertes, blindheid en sterfte, legt professor Bhakdi uit. https://www.youtube.com/watch?v=pk7F-kPx3u8&t=1267s

​​​​

Ouderen en zwakbegaafden in Nederland en Duitsland gedwongen geïnjecteerd?

Ouderen en zwakbegaafden worden tegen hun wil geïnjecteerd met het experimentele Covid serum. Bekijk de videos die door klokkenluiders werden gemaakt. Duitse advocaat Reiner Fuellmich: “Dit is doodslag, misschien zelfs moord".

Eerder kwamen er al beelden naar buiten van een gesprek tussen de top advocaat en een klokkenluider die in een zorginstelling werkt waar 31 inwoners tegen hun wil werden geïnjecteerd met de experimentele COVID mRNA Pfizer injecties waarvan er 8 kort daarna overleden. Sinds dat interview zijn ook andere zorginstellingmedewerkers in Duitsland naar buiten getreden, sommigen met beeldmateriaal waarin te zien is hoe de ouderen worden vastgehouden terwijl ze geïnjecteerd worden.

 

Bron: healthimpactnews.com

 

Ook in ons eigen land beginnen berichten van gedwongen vaccinatie van ouderen en zwakbegaafden op te duiken (zie screenshot).

Medisch professor en arts Peter McCullough legt getuigenis af voor de senaat van Texas

In deze video beschrijft de zeer gerenommeerde arts Peter McCullough, tijdens een horing van de HHS (Health and Human Services) in de staat Texas, de grootschalige en grove academische fraude die momenteel gepleegd wordt over de hele wereld.

Eerder werd dokter McCullough geïnterviewd door Sky News Australië. Tijdens dat gesprek gaf hij aan dat de kans dat hydroxychloroquine niet werkt 1 op 17 miljoen is. “Er bestaat geen controverse over of hydroxychloroquine wel of niet werkt. De controverse gaat over hoe de zorg en de politiek ermee omgaan.

​​​​​​​​​​

Artsen over de wereld luiden de noodklok

In 'Ask The Experts I -The question on everyone's mind', delen 30 hoog gekwalificeerde medische experts van over de hele wereld hun persoonlijke, op wetenschappelijke data gebaseerde inzichten over de Covid-19 gentherapie. Nadat de video meer dan 8 miljoen keer was bekeken werden de stemmen van deze moedige, gekwalificeerde en betrokken professionals gesensureerd en “debunked” door media.

In het vervolg: 'Ask the Experts II - We will not be silenced' wijden dezelfde professionals verder uit over de aard van de ‘wereldwijde pandemie’, over het ontbreken van een rechtvaardiging voor de experimentele Covid-19 gentherapie, de risico's en de mogelijke (bij)werking ervan en over de overige extreme maatregelen die ons onder grote (psychologische) druk worden opgelegd.

 

Bron: Oracle Films

Het dodental als gevolg van de injecties stijgt

Onderzoeksjournaliste Gemma O'Doherty (winnares van 7 Media Awards) doet verslag van de wereldwijde meldingen van ernstige bijwerkingen en de dood als gevolg van inenting met het corona 'vaccin'. Bekijk haar reportage hier.

Eerder al bracht Gemma het nieuws dat de Ierse overheid via een WOB verzoek toe heeft moeten geven dat er geen bewijs is voor het bestaan van het Sars-cov2 virus.

Vrouw krijgt hevige convulsies na corona injectie - Facebook verwijdert haar video

Deze vrouw wil  met de wereld delen wat haar is aangedaan met het corona 'vaccin'. Facebook verwijderde de video die ze om die reden heeft gemaakt van haar pagina. Dit is slechts een voorbeeld...

 

Hier delen we een overzicht van bij ons bekende meldingen van bijwerkingen en de dood als gevolg van een corona injectie.

Dokter Robert O. Young legt getuigenis af: Covid ziektebeeld is stolling van het bloed

Dokter Robert O Young bracht het bewijs dat het Covid-19 ziektebeeld een samenklontering van bloedplaatjes laat zien. Hij heeft een verklaring over zijn bevindingen en zijn ervaringen na zijn publicatie afgelegd bij het International Tribunal for Natural Justice. Dokter Young heeft meerdere collega's die naar buiten traden verloren en vreest voor zijn leven. Tegen welke belangen gaat deze wetenschap in?
 

Massa mRNA vaccinatie roekeloos aldus immunoloog professor dr. Theo Schetters

Professor Dr. Theo Schetters is al 40 jaar actief in de vaccin industrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij is dus niet tegen vaccins maar maakt zich grote zorgen over het huidige mRNA vaccin en de korte testperiode die het heeft doorlopen waarbij heel veel zaken onzeker zijn. Programmamaker Flavio Pasquino praat met de routinier over het fenomeen “messenger RNA vaccins”, de risico’s en de merkwaardige uitingen van het CBG (Commissie Beoordeling Geneesmiddelen) tijdens de persconferentie waarbij de EMA goedkeuring werd toegelicht.

Bron: 
blckbx.tv
 

De waarheid over het covid-19 serum volgens dokter Simone Gold

Dokter Simone Gold, aangesloten bij America's Frontline Doctors vertelt over de leugens, de censuur en de medische misdaden die ons uit naam van een gecreëerd beeld van een pandemie worden aangedaan. Ze vertelt over de lege ziekenhuisbedden en over de veilige en effectieve behandelmethoden die voorhanden zijn voor het Covid 19 ziektebeeld. Er is geen pandemie. De echte gezondheidscrisis wordt veroorzaakt door de corona maatregelen die onterecht aan ons worden opgedrongen. Ze vertelt over het gevaar van de experimentele gen-tech medicatie die momenteel worden toegediend als corona 'vaccin' en waarom dit direct moet stoppen.
 

Het hele coronabeleid is gestoeld op PCR testen die niets kunnen zeggen over besmetting

De RT-PCR testuitslagen welke willens en wetens door de regering als grondslag worden gebruikt voor alle corona maatregelen - afstand houden, handen wassen, mondkapjes, onvoldoende getest en genetisch modificerend en ernstige (bij)werkingen gevende corona vaccin - zijn totaal onbruikbaar als diagnose middel en daarmee zeer misleidend in de berichtgeving over 'besmettingen' naar het Nederlandse volk.

In deze video bespreekt Flavio Pasquino met onderzoeksjournalist Patrick Savalle en biochemicus drs. Mario Ortiz Buijsse de door moleculair geneticus Peter Borger en anderen ingediende retraction paper (PDF) op de Drosten-PCR paper waar het huidige PCR beleid op is gestoeld.

Bronnen: https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c en https://cormandrostenreview.com/report/

​​​​​​

Is er een verband tussen de stijging van 'besmettingen' en de corona injecties?

De UK is op 08.12.2020 begonnen met 'vaccinatie'. Het aantal 'besmettingen' is sindsdien spectaculair gestegen.

Op 23.12.2020 verklaarde Boris Johnson in de pers dat de toename van het aantal "besmettingen" te wijten is aan een nieuwe variant van het virus die "extreem besmettelijk" is (en die al sinds september circuleert in het land) Maar... is dit wel zo?

Lees de hele beschouwing hier

Verpleegsters weigeren corona enting toe te dienen

Zorgmedewerkers beginnen stelling te nemen! Deze verpleegsters weigeren uit ethische overwegingen het corona vaccin toe te dienen.

Bron: New York Post

Wilt u zich verder verdiepen? Op deze pagina vindt u aanvullende belangrijke context informatie en hier vindt u een overzicht aan websites, boeken en artikelen.