Over de Stichting

Hoofddoel Stichting Artsen voor Waarheid:

  • Herstel van de ethiek en de moraal binnen de geneeskunde.

  • Herstel van de legale gronden betreffende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de keuze tot al dan niet handelen, op basis van transparante en eerlijke voorlichting aan de patiënt en arts.

    • Deze voorlichting dient belangeloos te zijn, objectief, transparant en volledig. Gebaseerd op eerlijke,  niet gemanipuleerde wetenschap, zodat de patiënt/arts werkelijk weet waarvoor hij/zij kiest (geïnformeerde toestemming ofwel 'informed consent').

Wij nodigen alle medische en juridische professionals in Nederland uit zich aan te sluiten bij de stichting Artsen voor Waarheid om gezamenlijk en verenigd onze stem te laten horen en een halt toe te roepen aan het huidige oneigenlijke en schadelijke corona beleid en om onze professionele autonomie, onze menselijke identiteit en onze soevereiniteit terug te eisen.

 

We zijn dankbaar voor de Corona crisis omdat het ons de unieke kans geeft waarheid en ethiek terug te brengen binnen de heelkunde en haar te her-ijken.

Inmiddels zijn verschillende juridische en medische professionals bij de stichting aangesloten. Gezien het onveilige politiek-sociale klimaat en de repressieve gevolgen die reeds meerdere medisch specialisten hebben ervaren na zich publiekelijk uitgesproken te hebben, blijven de namen van de bij de stichting aangesloten zorgprofessionals vooralsnog alleen bij ons bekend. Zodra de groep groot genoeg - en dus veilig - is dan wel het politiek-sociale klimaat verbeterd is, zullen we ons gezamenlijk presenteren.

Elke Francoise de Klerk, arts

Iris Huizing, intuïtie coach en communicatie deskundige

Informatie over hoe u zich kunt aansluiten vindt u op deze pagina.

Disclaimer: de informatie die wij via deze website met u delen is bedoeld om u aan te moedigen uw eigen onderzoek te doen en uw eigen weloverwogen en breed geïnformeerde mening te vormen.

In-to-the-light_edited.jpg