QR codes zijn ongrondwettelijk

De inzet van QR codes voor toegang tot het maatschappelijk leven is ongrondwettelijk en strafbaar.

Wordt u medisch gediscrimineerd?

Of wordt u als ondernemer door uw burgermeester gedwongen discriminatie toe te passen en daarmee de grondwet te overtreden?

Bel 112 en doe aangifte!

(uitleg vindt u hieronder)

Het is onze morele plicht in een vrije samenleving.

Want dit is nog maar het begin.

Het is nu of nooit...

Op grond van het absolute grondrecht dat staat omschreven als artikel 1 in onze grondwet mag niemand, op welke grond dan ook, worden uitgesloten:

csm_Grondwet-artikel-1_50cfe2a582.jpg
Medische discriminatie in het zwembad.jpg

Wist u dat:

  • Iedere politie ambtenaar bij diens aantreden een diensteed heeft afgelegd waarin hij/zij trouw zweert aan de koning en aan de Grondwet?

  • Artikel 1 uit de Grondwet geen voorbehoud kent? Het is een absoluut recht dat onder iedere omstandigheid eerbiedigd dient te worden.

  • Willem-Alexander naast zijn rol als koning en staatshoofd ook voorzitter is van het hoogste bestuursorgaan van ons land; de Raad van State:

​"De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding berust bij de vice-president Thom de Graaf." Bron: https://www.raadvanstate.nl/

  • Willem-Alexander tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei 2020 alle inwoners van Nederland heeft opgeroepen tot het volgende:

​"Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken, niet goedpraten, niet uitwissen, niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is. En onze vrije democratische rechtstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin". (zie min. 5.53 in onderstaande video).

Het is zeer de moeite waard de rede van Willem-Alexander in zijn geheel (6.56 minuten) te bekijken. De paralellen spreken voor zich.

 

Duidelijke oproep van de koning

De politie heeft trouw gezworen aan onze koning en is belast met het beschermen van art. 1 van onze Grondwet. Dit artikel is het enige absolute grondrecht in onze grondwet. Discriminatie is onder alle omstandigheden verboden. Iedere politiebeambte moet, is verplicht in te grijpen.

Op het moment dat u de entree wordt geweigerd voor het niet tonen van een QR code met groen vinkje, dan kunt u ter plaatse 112 bellen en assistentie van de politie vorderen op basis van schending van de grondwet artikel 1. Ter plaatse kan mondeling aangifte tegen de persoon van het etablissement worden gedaan wegens ernstige discriminatie.

​​Wanneer de politie arriveert kunt u de betreffende agent(en) vragen of ze onder hun eed opereren. Zij zullen dit niet kunnen ontkennen.

Daar de politieagent trouw heeft gezworen aan zowel de grondwet als de koning kan hij/zij niet anders dan de orders van ons staatshoofd opvolgen en de Grondwet en onze rechtstaat beschermen tegen willekeur en waanzin.

​Weigert de politieagent, dan opereert deze op eigen persoonlijke titel en pleegt hij/zij meineed:

 

Meineed plegen is het afleggen van een valse eed. Meer juridisch geformuleerd: meineed is het onder ede opzettelijk een valse verklaring afleggen in die gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede verplicht stelt of daaraan rechtsgevolgen verbindt. Op grond van de wet kan de eed worden vervangen door een belofte of bevestiging, bijvoorbeeld wanneer men principiële bezwaren heeft tegen (het godsdienstige karakter van) de eed.

De strafbepalingen met betrekking tot het plegen van meineed zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, artikelen 207, 207a en 207b. Wie meineed pleegt, begaat een misdrijf.

Op het plegen van meineed staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar of een geldboete in de vierde categorie. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, bedraagt de maximale gevangenisstraf negen jaar en is de maximale geldboete een boete in de vijfde categorie.
Een geldboete in de vierde categorie bedraagt maximaal 21.750 euro en een boete in de vijfde categorie maximaal 87.000 euro. Om de paar jaar wordt de hoogte van de geldboetes aangepast aan de ontwikkeling van het prijspeil.

 

Bron: https://www.justitia.nl/meineed

 

Door het oneigenlijke en met opzet verwarrende beleid van onze ministers komen politiebeambten, BOA's en ondernemers steeds meer klem te zitten. Wanneer zij nog toegang hebben tot hun morele kompas zullen zij in gewetensnood komen.

 

Laten we onszelf en onze dwalende medemens in bescherming nemen en ze proberen te behoeden voor het begaan van deze ernstige misdrijven tegen de mensheid. Laten we met elkaar in gesprek blijven. Met een open hart en een duidelijke grens. 

Australië toont ons in deze video wat anders wellicht ook ons voorland zal zijn:

Police-brutality-Australia.gif

Meester Arno van Kessel legt in de video hieronder nogmaals uit wat hierboven beschreven staat: