Laten we ons verenigen

Zorgprofessionals en juristen, sluit u aan!

We roepen alle zorgprofessionals en juristen in Nederland op zich via het onderstaande formulier aan te sluiten bij de stichting om gezamelijk en verenigd discriminatie-vrije zorg in ons land beschikbaar te houden.

 

Verenigd kunnen we ook onze stem laten horen en een halt toe roepen aan het huidige oneigenlijke en schadelijke corona beleid en onze professionele autonomie, onze menselijke identiteit, ons morele kompas en onze soevereiniteit te waarborgen.

Inmiddels zijn vele juridische en medische professionals bij de stichting aangesloten. Gezien het onveilige politiek-sociale klimaat en de repressieve gevolgen die reeds meerdere medisch specialisten hebben ervaren na zich publiekelijk uitgesproken te hebben, blijven de namen van de bij de stichting aangesloten zorgprofessionals vooralsnog alleen bij ons bekend. Zodra de groep groot genoeg is - en dus veilig - dan wel het politiek-sociale klimaat verbeterd is, zullen we ons gezamenlijk presenteren.

Overige medelanders ook van harte welkom

Bent u niet werkzaam binnen de zorg of het rechtssysteem maar wilt u wel uw steun en betrokkenheid kenbaar maken? Dan bent u ook van harte welkom om het formulier hieronder in te vullen. Dank u wel!

Kent u zorgprofessionals die de doelstellingen van de stichting onderschrijven en actief betrokken willen zijn?

Attendeer ze alstublieft op de mogelijkheid tot aansluiting. We hebben elkaar hard nodig!

 

Stichting Artsen voor Waarheid staat voor:

 • Medisch en maatschappelijk beleid gericht op gezondheid in de breedste vorm, gebaseerd op ongecensureerde socio-medische en maatschappelijk-economische data

 • Transparante en objectieve informatieverschaffing aan het publiek zodat:

  • het handelen van zowel de arts als de patiënt werkelijk gebaseerd is op geïnformeerde toestemming ('informed consent')

  • maatregelen beoordeeld kunnen worden op proportionaliteit

  • medisch beleid en protocollen afgestemd worden op opgedane inzichten en kennis

  • en bewezen werkzame medicatie ingezet kan worden

  • zodat de mensheid weer terug kan keren naar haar soevereine staat waarin haar grondrechten niet langer bedreigd worden

 • Een wereld waarin natuurlijk recht en waarheid de pijlers zijn voor een leven in vrijheid, gezondheid en verbondenheid

childrens-fire.gif

Laten we met elkaar een wereld creëren waarin we onze keuzes toetsen aan 'the childrens fire', waarbij de vraag steeds is:

 

'Is het goed voor onze kinderen?'

Het vuur vertegenwoordigt hierbij de stemmen van onze kinderen nu en die van alle komende generaties.

Ja, ik onderschrijf de doelstellingen van stichting Artsen voor Waarheid

Vul dit formulier in om toegevoegd te worden aan de lijst medelanders die de standpunten van de stichting onderschrijven en om eventueel actief betrokken te raken. U kunt ervoor kiezen met uw naam en professie al dan niet zichtbaar op de website vermeld te worden.

arrow&v
Ik ben/was werkzaam als:
arrow&v

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!